Copyright

För allt material på nextnet.se gäller copyright nextnet.se.
Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, skripts, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.
Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från nextnet.se.
Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Kakor (”cookies”)
Cookies är nödvändiga för att användaren ska kunna använda nextnet.se och dess funktioner på återkommande basis.
nextnet.se använder cookies när du besöker sajten.
Vad är kakor?
En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Hur använder vi kakorna?

nextnet.se använder sig av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att våra servrar skall kunna urskilja din webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge du besöker oss. Så snart du lämnar nextnet.se eller stänger webbläsaren så raderas din session och därmed också din session-cookie.

Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Lagar

Följande lagar är att betrakta som relevanta:

Yttrandefrihetsgrundlag 1991:1469
Lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Lagen 1991:1559 med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Lagen 1960:729 om upphovsrätt
Brottsbalken 1962:700 uppvigling
Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
Brottsbalken 1962:700 olaga hot
Brottsbalken 1962:700 ofredande
Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
Personuppgiftslagen 1998:204

I det fall nextnet.se får kännedom om grova otillåtna inlägg på sajten kan anmälan göras till vederbörande ISP operatör som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget. Om nextnet.se eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Det krävs inte ett lagbrott för att nextnet.se ska kunna ingripa med t.ex. varning eller avstängning av kontot. nextnet.se kan göra bedömningar som kan uppfattas som strängare än lagen.